Usługi dodatkowe

Doradztwo finansowe

Bieżąca analiza wyników miesięcznych,
Przygotowanie budżetów, średnio- i długoterminowych planów finansowych,
Przygotowanie biznesplanów (nie obejmuje analizy marketingowej rynku),
Ilustracyjne wyceny przedsiębiorstw,
Opracowanie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych (feasibility study).
Cena ustalana indywidualnie

Opracowanie wniosków kredytowych oraz wniosków na dotacje unijne
Cena netto - 5% wartości kredytu lub dotacji
Dla klientów biura - 2% wartości kredytu lub dotacji

 

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze świadczymy nie tylko przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze doradztwo pomaga zarówno doświadczonym przedsiębiorcom, jak również początkującym - w zakresie określenia koncepcji przedsiębiorstwa, jego celów oraz możliwości współdziałania innych osób (np. wspólników).

- informacje na temat ważniejszych zmian w prawie gospodarczym;
- sporządzanie dokumentów, uchwał, wniosków, umów, kontraktów;
- aktualizacja odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego;
- wnioski o wpis zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- zmiany statutów i umów spółek;
- łączenie spółek, likwidacje i przekształcenia;
- tworzenie koncepcji przedsiębiorstwa przy podejmowaniu działalności gospodarczej na własny rachunek.

Cena za usługę uzgadniana indywidualnie

 

Monitoring płatności

Stała, bezkonflikotowa kontrola płatności faktur od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty (nie dłużej niż 2 tygodnie)

pieczęć prewencyjna do sygnowania faktur - kaucja 50 zł (na czas trwania umowy)

od   1 do   20 faktur - 9,00 zł/szt.

od 21 do   50 faktur - 8,00 zł/szt.

od 51 do 100 faktur - 7,00 zł/szt.

powyżej 100 faktur - 5,00 zł/szt.

Powyższe ceny dotyczą klientów Kancelarii, dla pozostalych osób koszty są wyższe o 2 zł za fakturę.

 

Polubowna windykacja należności (tylko przedłużenie usługi monitorowania)

- poinformowanie dłużnika o prowadzeniu sprawy przez Dział Windykacji Kancelarii Podatkowej Abakus i wezwaniu go do zapłaty,
- przeprowadzenie zgodnych z prawem działań psychologicznych - motywujących dłużnika do zapłaty,
- negocjowanie sposobu i terminu zapłaty,
- w przypadku spłaty ratalnej - nadzoru nad terminowością spłat.

Etap działań windykacji polubownej kończy się odzyskaniem wierzytelności lub w przypadku braku zapłaty propozycją skorzystania z etapu windykacji sądowo-egzekucyjnej. Czas trwania postępowania wynosi do 2 tygodni lub dłużej, w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem.

od   1 do   20 faktur - 14,00 zł/szt.

od 21 do   50 faktur - 13,00 zł/szt.

od 51 do 100 faktur - 12,00 zł//szt.

powyżej 100 faktur - 10,00 zł/szt.

+ zwrot kosztów wysyłki

Powyższe ceny dotyczą klientów biura, dla pozostałych osób koszty są wyższe o 2 zł za fakturę.

 

Windykacja Sądowo-Egzekucyjna

W ramach tego etapu działań zapewniamy Państwu:

- przygotowanie i złożenie pozwu do sądu w trybie uproszczonym w celu uzyskania Nakazu zapłaty
Cena netto - 100,- zł
Cena netto dla klienta biura - 50,- zł
- skierowanie wniosku egzekucyjnego do wybranej kancelarii komorniczej, oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego
Cena netto - 100,- zł
Cena netto dla klienta biura - 50,- zł

 

 Cennik (w kwotach netto) nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.