Pracownicy biura

 

Doradca Podatkowy: Elżbieta Krywko

- porady i konsultacje podatkowe w umówionym miejscu i czasie

Dyrektor Techniczny: Adam Krywko

- autor systemu organizacji pracy biura i relacji z klientami. Odpowiedzialny za stan techniczny urządzeń biurowych.

 Asystent Doradcy Podatkowego: Patrycja Torhan

- osoba pierwszego kontaktu w biurze. To ona udziela wszelkich bieżących informacji. Pomaga w wypełnieniu wniosków, sporządzaniu faktur, wysyła skany dokumentów, wyników finansowych, wystawia fakturę za usługi biura, informuje o jej wysokości i przypomina o dokonaniu zapłaty. Prowadzi kalendarz spotkań z doradcą podatkowym.

tel.:  607 14 14 14 lub 89 527 60 30

Kierownik ds Zarządzania Relacjami z Klientem: Małgorzata Grekulak

-przygotowuje zgłoszenia, umowy, pisma, Osobiście załatwia wszelkie sprawy w Urzędzie Skarbowym, ZUS i w innych urzędach. Zajmuje się windykacją należności. Pośredniczy w załatwianiu kredytów, leasingów i ubezpieczeń wybierając najkorzystniejsze warianty. Służy radą i pomocą na każdym etapie komunikowania się klienta z biurem.

tel.: 607 14 14 14 lub 89 527 60 30

Kiedownik ds Marketingu: Emilia Krywko

- dba o stacjonarny wizerunek publiczny biura oraz o bieżące informacje w przestrzeni internetowej

tel.: 607 14 14 14 lub 89 527 60 30

Kierownik ds księgowości  i audytor wewnętrzny:  Agnieszka Tunkiewicz

- kieruje pracą zespołu księgowych, dokonuje wewnętrzej kontroli prawidłowiści naliczania podstaw opodatkowania i wysokości ustalonych podatków oraz  zaliczek na podatki; optymalizacja podatkowa.

Księgowy:  Patrycja Matejkowska; Hanna Ciechanowicz; Edyta Majek; Dawid Kaczmarczyk; Magda Szczęsna; Norbert Kempiński; Patrycja Jaśkiewicz

- sporządzają księgi handlowe, podatkowe, ewidencje ryczałtowe i VAT, wyliczają podatki.

Asystent księgowego:  Paulina Choromańska

 - przyjmują dokumenty, sprawdzają je pod względem merytorycznym i księgowym, wprowadzają faktury do programu księgowego, obliczają podatki pod czujnym okiem księgowych.

Kadrowy:  Aleksandra Kuchcińska

- osoba odpowiedzialna za sporządzanie dokumentacji karowej, płacowej oraz ubezpieczeniowej. 

Archiwista: Roksana Makowczenko

- archiwizuje dokumenty księgowe, kadrowe i płacowe w formie papierowej i elektronicznej, przygotowuje dokumenty i księgi do kontroli wewnętrznej; pomaga w sporządaniu dokumentów kadrowych i płacowych.

 

 

Dawni pracownicy jeszcze nie wpisani...